VALG AV HYTTETYPE OG LEVERANDØR

Da beslutningen ble tatt om at vi skulle bygge hytte skulle det bli fart i sakene… trodde vi. Kataloger ble bestilt, utallige besiktigelser av hytter på Hellerudsletta ble gjort. Nyttig og forvirrende på en gang…..

 

FØRSTE FORSØK MED HYTTELEVERANDØR 1:

Etter mye farting på Hellerudsletta Hyttesenter trodde vi at vi hadde valgt riktig leverandør.Først gikk det 2-3 måneder med tegninger frem og tilbake med en hyttemodell vi likte. Når tegningen ble godkjent skulle innhenting av anbud fra underleverandører starte. Hytteleverandøren skulle innhente anbud og ordne med graving, støpning, elektriker, rørlegger, murer og et snekkerlag som skulle føre opp hytta. Vi skulle bare sitte rolig og vente til alle tilbudene forelå, og så ta stilling til hvem vi ville bruke. Forlokkende!

Men innsalgspraten var adskillig bedre enn gjennomføringsevnen til hytteleverandør 1. Etter 3 måneder satt vi bare med en håndfull tilbud. De var dyre og lå langt over estimerte priser hytteleverandøren selv hadde gitt.

Utålmodigheten tok overhånd og i en hektisk ferieuke tok jeg selv tak, googlet, ringte, sendte e-poster i øst og vest, spurte venner og bekjente om navn, kontakter og referanser og fikk i løpet av kort tid inn 3-4 tilbud innenfor alle de ulike faggruppene. Det eneste vi manglet var snekker-laget. Det fikk i hvert fall hytteleverandøren ordne. Men, det var åpenbart ikke lett, for i fjellet var det bygge-boom og travle snekkere. De tilbudene leverandøren kom med var hinsides dyre. Vi sto fast. Var irritert på hytteleverandøren som jobbet tregt og hvor estimatene ikke stemte med virkeligheten. Vi bestemte oss derfor for å se oss om etter en annen hytteleverandør som kunne levere det meste, og hvor antall underleverandører var begrenset.

ANDRE FORSØK MED HYTTELEVERANDØR:

Nye runder og samtaler med 3-4 aktuelle på Hellerudsletta. Vi bestemte oss for å gå videre med én av dem. Alt virket lovende, inntil vi innså at valgmulighetene til å lage en personlig hytte var svært begrenset hos denne leverandøren. Det var en nedtur, men vi var innstilt på å sluke noen flere «kameler» for å realisere drømmen.

TILFELDIGHETER. En dag vi sto på tomta og diskuterte dukket eieren av nabotomta opp, og vi kom i hyggelig snakk. Vi fortalte hvem som da lå nærmest an til å få oppdraget med å bygge hytta, og da utbrøt naboen:

«Har dere spurt Tveitabru Bygg? Gjør det, de folkene er gode» sa naboen som var fra Valdres og kjente de lokale forholdene. Ingen ting hadde vært hyggeligere enn et lokalt firma som entreprenør tenkte vi.

PÅ DET TREDJE SKAL DET SKJE – TVEITABRU BYGG – ENDELIG VALG AV HYTTELEVERANDØR:

Vi tok kontakt med Tveitabru Bygg – og siden har vi ikke sett oss tilbake. Da opplevde vi akkurat det vi hadde håpet på fra en hytteleverandør. Vi ble møtt med stor interesse for prosjektet. Både nysgjerrighet og viktige innspill allerede på det første møtet.

Først kartla de behovene og ønskene våre. Så på de skissene og ideene vi hadde og kom raskt tilbake med et sett tegninger som hadde fanget opp det meste. Deretter gikk det noen runder med endringer av vegger, vinduer, kvadratmeter, vinkler og flere gode innspill til oss inntil vi var fornøyd.

Vi gikk gjennom alternative typer kledning innvendig og utvendig. Ble med på visningstur på Vaset og Syndin hvor vi fikk se 5-6 forskjellige alternative kledninger på hytter de hadde bygd. Da landet vi ganske raskt fordi det var så mye enklere å kjenne «ja, det er slik vi vil ha det» når vi fikk det presentert i form av en ferdig hytte.

Vi hadde mange spørsmål før vi signerte kontrakt. Kanskje i overkant mange følte vi, men tålmodigheten på den andre siden av bordet virket betryggende. Det var bagatellmessige spørsmål, og det var spørsmål av stor betydning. Vi fikk svar og begrunnelser der det var nødvendig. Og kontakten var ihht Bustadoppføringsloven og Norsk Standard. Det er betryggende, og ivaretar oss som forbruker på en helt annen måte enn de kontraktsforslagene vi opplevde hos noen av de store hytteleverandørene på Hellerudsletta.

Tomtebefaring sammen med Tveitabru Bygg, kommunen og graveren foregikk i en gemyttlig tone. Det var tydelig at folkene var kjente og trygge på hverandre. YESSS tenkte vi….

Så langt har vi fått svar på alt vi har lurt på, og gjerne et godt forslag til endring der det var noe vi kanskje ikke hadde tenkt nøye gjennom.

Og så startet gravingen! Alle hyttebyggeres store usikkerhetsmoment. Blir dette et mareritt med uforutsette ekstrakostnader, eller kommer vi i mål i forhold til budsjett og avtale?

Ola Jørgen skyfler bort jordhaugen der det skal bli hytte
Radonbeskyttelse
Yttervegger og takstoler på plass i løpet av få dager

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *